זוגות זוגות -- המזלות האסטרולוגיים 

  על פי הספר הקשר הקרמי 

12 המזלות האסטרולוגיים נחלקים לקבוצות באופנים שונים. אחת החלוקות הבסיסיות היא חלוקה לזוגות, כך שכל זוג מזלות ניצב משני צידיו של ציר. המזלות המוליים הם שני הפכים ששואפים להתקרב זה אל זה. איחוד ההפכים הוא שיוצר את השלמות. לכן, כאשר מזל אסטרולוגי מסוים מודגש במפת לידה אסטרולוגית אישית, חשוב ביותר לאזן אותו על ידי תכונות המזל האסטרולוגי המוּלי שלו.
אחת הדרכים להשיג איזון ואיחוד ההפכים היא באמצעות בן/בת זוג, שמשקפים עבורנו תכונות שמודחקות אצלנו או מגלמים צדדים שחסרים בנו. באמצעות המגע עם אותו צד חסר אנחנו לומדים לסגל אותו בעצמנו. כמו כן, המטרה היא לאמץ את התכונות החיוביות של כל אחד משני המזלות המוליים שעל הציר, ולהימנע מהתכונות השליליות.
 

 

הקוטביות של האנרגיה הנקבית-יִין והאנרגיה הזכרית-יאנג עומדת בבסיס התופעות בעולם, בעולם החיצוני כמו גם בעולמנו הפנימי, כך שעקרון הקוטביות הוא עקרון מפתח גם בשיטה האסטרולוגית. על פי התיאוריה של היין והיאנג כל דבר מכיל את הגרעין של היפוכו, ובמונחים אסטרולוגים המשמעות היא שבתוך כל מזל אסטרולוגי מסתתר המזל שנמצא מולו. מכאן, שהשיעור של כל מזל הוא כפול ומכופל, כיוון שכל אחד מהמזלות משמש גם כמראה שמשקפת את המזל הקוטבי לו.

זוגות המזלות הם: 

טלה / מאזניים
שור / עקרב

תאומים / קשת
סרטן / גדי
אריה / דלי
בתולה / דגים

ציר טלה/מאזניים היעד הקרמתי בציר זה הוא להגיע לאיזון בין ההתבטאות המקסימלית של האינדיבידואליות, לבין ההתמזגות המוחלטת עם דרישות הזולת והחברה. האיזון יכול להיות מושג על ידי העמקת ההבנה, שזה לא נכון להגיע למיצוי אישי בלי לקחת בחשבון את הצרכים של הזולת, ושלא ניתן לבסס יחסים טובים ואמיתיים עם הזולת, אם מוותרים ויתור טוטאלי על מימוש הצרכים האישיים.

 

ציר שור/עקרב
היעד הקרמתי בציר זה הוא ביסוס ערכים והתייחסות נכונה לכוח ולתשוקה. המטרה היא לשלב באופן מאוזן ערכים חומריים עם ערכים רוחניים, לפתח את היכולת להשתמש בכוח, לא כדי לשלוט או להרוס אלא כדי לבנות, ולהשתמש בתשוקה כמנוף להתעלות.

 

ציר תאומים/קשת
היעד הקרמתי של ציר זה הוא מיזוג בין ההיגיון הצרוף לבין האמונה הרחבה, בין האינטלקט לבין האינטואיציה, בין הידע המעשי לבין החכמה הפנימית. המיזוג יכול להיות מושג באמצעות ההתחברות למאגר הקוסמי של הידע והחכמה.

 

ציר סרטן/גדי
היעד הקרמתי בציר זה הוא להשיג מיזוג בין הטבע הגברי הפנימי לבין הטבע הנשי הפנימי, למצוא את האיזון בין רכות לנוקשות, וליישב את הקונפליקט בין דרישות המשפחה לבין דרישות הקריירה, בין העולם האישי הפרטי לבין העולם הציבורי והחיצוני. בציר זה מודגשת חשיבותם של ערכי העבר והמסורת.  

ציר אריה/דלי היעד הקרמתי בציר זה הוא לבסס את ערך האהבה ואת כוח היצירה. יעד זה יכול להיות מושג על ידי הרחבת מעגל האהבה האישית ויישום של אלטרואיזם, ועל ידי שילוב בין דרישות הפרט ודרישות הכלל. מושג היצירה מקבל בציר זה משמעות רחבה וכולל הן יצירה אומנותית, הן יצירת רעיונות, והן יצירת חיים-ילדים.

 

ציר בתולה/דגים
היעד הקרמתי בציר זה הוא למזג בין העולם שמעל ומעבר לבין העולם שהוא כאן ועכשיו; לפתח חוש אבחנה ממוקד יחד עם יכולת ראייה רחבה, כך שניתן לראות "גם את העצים וגם את היער"; ומעל לכל - ציר זה מציב את השירות לאנושות כמטרה הקרמתית הנעלה ביותר.
  

 

תקציר הפרק "זוגות המזלות" מהספר "הקשר הקרמי"
רות אהרוני ©

מומחית ל- אסטרולוגיה קרמתית, אסטרולוגיה זוגית
אסטרולוגיה הוררית = מתן תשובות לשאלות ממוקדות 

אסטרו-קואצ'ינג, טכניקת שחזור גלגולים, תרפיית קו הזמן


לקבלת פרקים מספריי בחינם

שלחו מייל וציינו את שם הפרק המבוקש